1.Pri autokaravane (obytné auto) je to jednoduché.

Treba sa riadiť najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou – v osvedčení o evidencii č. 32 F.1 Pozor však na rozdiel medzi najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou a prevádzkovou hmotnosťou č.31 G (v osvedčení o evidencii), to je hmotnosť, ktorou sa dá vozidlo doložiť – teda odviezť vás a vašu batožinu. Ak má však namontované doplnky ako ťažné zariadenie, markízu, klimatizáciu obytného priestoru, plnú nádrž s vodou – to všetko zvyšuje hmotnosť vozidla a znižuje doložnosť. Ľahko sa Vám takto môže stať, že prekročíte najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť vozidla a pri prípadnom prevážení policajnou kontrolou, Vám hrozí sankcia.

 

2. Pri obytnom prívese je to zložitejšie.

Najskôr sa treba rozhodnúť aký príves chcete ťahať a či je Vaše vozidlo vybavené zodpovedajúcim ťažným zariadením na ťahanie príslušného obytného prívesu. Pretože aj ťažné zariadenia používané na vozidlách v SR sa líšia a nie všetky sú vhodné na ťahanie obytného prívesu so stabilizátorom. Rozdelenie ťažných zariadení bude v blogu Ťažné zariadenia. Naša požičovňa ponúka aj niektoré redukcie, aby ste mohli vyraziť na Vašu vysnívanú dovolenku. Potrebné však je vopred nahlásiť vozidlo a ťažné zariadenie a náš vyškolený team sa postará o preverenie.

 

a) Preveriť, či Vaše vozidlo má kapacitu schválenú výrobcom na ťahanie takého prívesu.

Treba porovnať v osvedčení od vozidla Najväčšia prípustná hmotnosť prípojného vozidla č. 35

Pri karavane sa väčšinou jedná o brzdený príves, ktorý prekračuje hmotnosť 750kg – v osvedčení od auta to nájdete ako  O.1 brzdeného prívesu, ktorá musí byť vyššia alebo rovnaká ako najväčšia technicky prípustná celková hmotnosť (prívesu) – v osvedčení od prívesu je to č. 32 F.1 (pre prívesy v našej požičovni uvádzame tieto informácie pri každom karavane)

Najväčšia prípustná hmotnosť prípojného vozidla musí byť rovnaká alebo väčšia ako najväčšou prípustnú celkovú hmotnosť (prívesu).

Nakladanie prívesu a správna manipulácia bude tiež na našom blogu.

Ak teda Vaše vozidlo môže ťahať vybraný príves, je potrebné ešte preveriť vodičské oprávnenie osôb, ktoré budú viesť súpravu.