Recenzie

Recenzie zákazníkov

Zákazník z Liptova a Weinsberg 400LK

SPP a Weinsberg Caracito 450FU

Zákazníci z Bratislavy a Weinsberg 400LK s bohatou dodatočnou výbavou