Aké vodičské oprávnenie potrebujete pri karavane

Prejdeme si najskôr legislatívu.

 

Podľa zákona  č. 8/2009 Z. z. Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Do skupiny motorových vozidiel B patria

a) motorové vozidlá okrem vozidiel skupiny AM, A1, A2, A a T, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg a ktoré sú konštruované a určené na prepravu najviac ôsmich osôb okrem vodiča; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg,
b) motorové vozidlá podľa písmena a) s prípojným vozidlom, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg za predpokladu, že najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy nepresahuje 4 250 kg.
(8) Do skupiny motorových vozidiel BE patria jazdné súpravy pozostávajúce z ťažného vozidla skupiny B a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg.

 

Vodičské oprávnenie skupiny B teda postačuje na vedenie jazdnej súpravy, ktorá môže byť zložená z motorového vozidla skupiny B a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť
a) nepresahuje 750 kg a celková hmotnosť jazdnej súpravy nepresahuje 4250 kg,
b) presahuje 750 kg a celková hmotnosť jazdnej súpravy nepresahuje 3500 kg alebo
c) presahuje 750 kg a celková hmotnosť jazdnej súpravy presahuje 3500 kg, ale nepresahuje 4250 kg; takáto jazdná súprava môže byť vedená držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B, len ak absolvoval osobitný výcvik v autoškole alebo zložil osobitnú skúšku z vedenia motorového vozidla – musí byť zaznamenané vo vodičskom preukaze na zadnej strane pri skupine vodičského oprávnenia B v kolónke 12 formou harmonizovaného kódu „96“
Do skupiny motorových vozidiel, na ktoré treba vodičské oprávnenie skupiny BE patria jazdné súpravy zložené z motorového vozidla skupiny B a prípojného vozidla, ak nejde o jazdnú súpravu popísanú v predchádzajúcom odseku.

Teda s vodičským preukazom skupiny B môžete ťahať:
a) obytný príves s najväčšou prípustnú celkovú hmotnosť (prívesu)  750 kg – jazdná súprava max. 4250 kg = vozidlo má najväčšie prípustnú celkovú hmotnosť do 3500 kg + príves má najväčšou prípustnú celkovú hmotnosť do  750kg)
b) obytný príves brzdený (čo je väčšina) nad 750 kg (ak má jazdná súprava max. 3500 kg) teda najväčšia prípustnú celkovú hmotnosť vozidla + najväčšia prípustná celkovú hmotnosť prívesu ≤3500kg (teda hmotnosť vozidla s prívesom neprekročí 3500kg)

s vodičským preukazom B + harmonizovaný kód 96 môžete viesť:
súpravu v rozpätí 3500 – 4250 kg

najväčšia prípustnú celkovú hmotnosť vozidla + najväčšia prípustná celkovú hmotnosť prívesu ≥4250kg (teda hmotnosť vozidla s prívesom neprekročí 4250kg)

s vodičským preukazom skupiny BE sa môže viesť:
súpravu v rozpätí 4251 – 7000 kg (vozidlo do 3500 kg + príves do 3500 kg)
najväčšia prípustnú celkovú hmotnosť vozidla + najväčšia prípustná celkovú hmotnosť ≥7000kg (teda hmotnosť vozidla s prívesom neprekročí 7000kg)