Rozdelenie ťažných zariadení

Podľa spôsobu uchytenia ťažnej gule:

 • Skrutkové odnímanie
 • Automatické odnímanie
 • Vertikálne automatické odnímanie
 • Pevný systém

Skrutkové odnímanie ťažnej gule

Konzola s ťažnou guľou je k telu ťažného zariadenia uchytená pomocou dvoch, alebo štyroch skrutiek.

Výhody:

 • nižšia nákupná cena
 • jednoduchosť systému
 • pevnosť ťažného zariadenia

Nevýhody:

 • montáž a demontáž konzoly s ťažnou guľou trvá dlhšie
 • pri montáži alebo demontáži ťažnej gule potrebujete sadu kľúčov

 

Automatické odnímanie ťažnej gule

Konzola s ťažnou guľou je k telu ťažného zariadenia uchytená pomocou inteligentného rýchloupínacieho sytému. Kontrukcia upínacieho systému za mení podľa prevedenia ale aj výrobcu ťažného zariadenia

Výhody:

 • zachovaný design automobilu
 • odoberanie gule pomocou inteligentného rýchloupínacieho systému
 • jednoduché upínanie
 • homologizácia systému až do 3,5t

Nevýhody:

 • vyššia cena
 • nutná údržba upínača – premazanie

Automatické vertikálne ťažné zariadenie

Novinka – automatické vertikálne rýchloupínacie zariadenie. V odmontovanom stave vozidlo  vypadá, akoby ťažným zariadením vybavené ani nebolo.

Výhody:

 • výnimočná konštrukcia
 • výborný design
 • rýchloupínací systém bez použitia náradia
 • vysoká kvalita
 • homologizácia do 3,5 t

Nevýhody:

 • vyššia zriaďovacia cena
 • dostupnosť len pre limitovaný počet modelov automobilov

Pevné ťažné zariadenia

Je to pevné ťažné zariadenie, to znamená že koncová časť (guľa) sa nedá zdemontovať. Tento typ nájdete len pri niektorých automobiloch (už sa prestáva vyrábať)

Výhody:

 • nízka cena
 • jednoduchosť

Nevýhody

 • ťažné zariadenie je napevno namontované na automobile

Pozor na ťažné zariadenia typu A 50-x a ťažné zariadenia AH, pre ktoré nie je schválené použitie so stabilizátorom Alko, ktorý máme na niektorých našich prívesoch.

Skontrolujte si prosím Vaše ťažné zariadenie, aby ste mohli naplno užívať vašu dovolenku.

 

presné rozmery, ktoré si pozrite a preverte, či Vaše ťažné zariadenie vyhovuje pre ťahanie karavanu

 

Dôležité je, aby sa stabilizátor mohol na ťažnom zariadení otáčať a aj pohybovať. Len tak môžete bezpečne ťahať obytný príves.